Type bedrijf
Metaalbedrijf (100 werknemers)

Probleem
Een aantal aandeelhouders wil zijn aandelen verkopen en een aantal aandeelhouders wil graag door met het bedrijf.

Hulpvraag
De verkopende aandeelhouders vragen Management Centrum om ondersteuning bij de voorgenomen overdracht.

De aanpak van MC
In overleg met de verkopende aandeelhouders is de te volgen marsroute uitgestippeld. De belangrijkste stappen daarin waren:

  • Uitvoeren van een waardebepaling;
  • Op basis van de waardebepaling een voorstel formuleren voor de blijvende aandeelhouders;
  • Voeren van onderhandelingen over de voorwaarden en maken van afspraken.

Gedurende het gehele traject hebben wij ten behoeve van de verkopende partij een coördinerende rol vervuld, waarbij wij waar nodig zaken afstemden met de adviseur van de kopende partij.

Resultaat: door de betrokkenheid van Management Centrum is de overdracht op een gestructureerde wijze gerealiseerd. Op moeilijke momenten in het traject heeft Management Centrum zaken op een zo objectief mogelijke wijze benaderd en van meerdere kanten belicht. Een planmatige aanpak, met inhoudelijke kennis van zaken en kennis van de branche hebben bijgedragen aan de succesvolle overdracht.

Deel dit bericht: