De grootte van een installatiebedrijf speelt een belangrijke rol in zijn succes in de markt. Maar wat is de optimale bedrijfsomvang voor installatiebedrijven in Nederland? De recente ontwikkelingen in de sector geven inzicht in de trends en uitdagingen die verschillende bedrijfsgroottes met zich meebrengen.

Volgens een gedetailleerde analyse van Management Centrum, die de trends over de laatste vijf jaar heeft onderzocht, zien we opvallende verschuivingen binnen de installatiemarkt. De sector is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), bedrijven met tot 25 werknemers, en bedrijven met meer dan 25 werknemers.

De toename van zzp’ers is opmerkelijk: hun aantal is in vijf jaar tijd gestegen van 16.000 naar 30.000. Daarentegen is er een afname te zien bij de kleinere installatiebedrijven, waarbij deze groep met 30% is afgenomen tot ongeveer 4.600 bedrijven in 2022. De groep van grote installatiebedrijven met meer dan 25 werknemers blijft redelijk stabiel, met rond de 750 bedrijven.

Wat betreft de werkgelegenheid zien we dat vooral de zeer grote bedrijven (meer dan 250 medewerkers) een groei van 26% in vijf jaar tijd hebben doorgemaakt. De middelgrote installateurs (tussen 25 en 250 medewerkers) groeiden met 5%, terwijl bij de kleinere bedrijven de werkgelegenheid stagneerde.

De winstgevendheid varieert ook aanzienlijk per groep. Kleine tot middelgrote installateurs (tot 250 fte) blijken consistent beter te presteren met een gemiddeld resultaat voor belasting dat 8 tot 9% van de omzet bedraagt. De zeer grote bedrijven blijven achter met slechts 3% in 2022.

Welke conclusies trekken we uit deze verschuivingen in de omzetgroottes?

  • Bedrijven tot 25 fte worden geconfronteerd met toenemende regeldruk, personeelstekorten en hogere technische eisen.
  • Ondanks de snelle groei van installateurs boven de 250 fte wordt deze groei niet noodzakelijkerwijs vertaald in hogere winsten, wat het adagium “groot is niet altijd mooi” ondersteunt.

 

Bij het bepalen van de ideale bedrijfsgrootte zijn drie factoren cruciaal voor ondernemers in de installatiebranche:

  • Marktbehoeften: Analyseer vraag en diversiteit van je klantenbestand om te bepalen welke grootte het beste past bij de marktvraag.
  • Operationele capaciteit: Welke capaciteit heb je nodig voor efficiënte en kwalitatieve service.
  • Financiële gezondheid: Evalueer financiële stabiliteit en winstgevendheid. Kijk naar de historische financiële prestaties van je bedrijf en vergelijk deze met bedrijven van verschillende groottes in dezelfde branche.

 

Voor installatiebedrijven die hun prestaties willen vergelijken met die van branchegenoten, biedt Management Centrum, in opdracht van Techniek Nederland, een jaarlijks bedrijfsvergelijkend onderzoek aan. Dit is een uitstekende kans om strategische inzichten te verkrijgen en uw positie in de markt te versterken. Klik Hier om uw interesse te registreren en deel te nemen aan het onderzoek.

 

Blijf ons volgen voor onze volgende publicatie waarin we dieper ingaan op de top 20 installateurs en de trends in overnames binnen de sector.

Deel dit bericht: