Type bedrijf
GWW-bedrijf (circa 25 werknemers)

Probleem
Het bedrijf heeft de afgelopen jaren goed winst gemaakt maar de laatste twee jaar is de winst opgedroogd

Hulpvraag
Hoe kunnen we onze bedrijfsvoering verbeteren en weer winst gaan maken?

De aanpak van MC
Management Centrum bracht met een doorlichting de sterktes en zwaktes in kaart en maakte samen met de directie van het bedrijf een actieplan. In zo’n plan worden de nodige keuzes gemaakt. In dit geval is ervoor gekozen om te focussen op bepaalde klantgroepen om zo de winst te verhogen. Ook werd de bedrijfsvoering verder geprofessionaliseerd door een nieuwe, heldere taakverdeling te maken.

Resultaat: de uitvoering van het actieplan wordt nu elke maand geëvalueerd.

Deel dit bericht: