Type bedrijf
Retailbedrijf met meerdere filialen in de regio

Probleem
Krapte in liquiditeit. In het verleden heeft deze onderneming investeringen veelal gefinancierd uit de eigen cashflow. Er is in de afgelopen jaren een flinke omzetgroei gerealiseerd door filiaaluitbreidingen, overnames en door nieuwe vestigingen te openen. De onderneming realiseert een omzet van circa 10 miljoen euro. De financieringsstructuur is echter niet aangepast aan de groei. Dat is merkbaar in de liquiditeit.

Hulpvraag
Hoe kunnen we door middel van aanvullende financieringen de liquiditeitsbehoefte invullen zodat we tenminste de betalingskortingen kunnen realiseren?

De aanpak van MC
Om te beginnen is er op basis van de bestaande financieringsstructuur een meerjarenplan opgesteld voor exploitatie, kasstromen en balans. Daarnaast is een liquiditeitsbegroting op maandbasis uitgewerkt. Op die manier werden de knelpunten zichtbaar. Tegelijkertijd hebben de adviseurs van MC de ondernemer geadviseerd om contact op te nemen met leveranciers om een langere betalingstermijn te af te spreken, met behoud van betalingskorting. Aan de hand van het meerjarenplan werd de gewenste financieringstructuur uitgewerkt en verwerkt in een model. Zodoende kon worden geconcludeerd dat de korte-termijnfinanciering (rekening courant) in lijn moest worden gebracht met de daadwerkelijke behoefte (de voorraadfinanciering) en dat de lange-termijnfinancieringen beter afgestemd moesten worden met de huidige en toekomstige financieringsbehoeften en aflossingscapaciteit. Behalve de huisbankier werden ook diverse andere banken uitgenodigd om op basis van het meerjarenplan met een uitgewerkt voorstel te komen voor de klant. Uit die voorstellen kwamen belangrijke verschillen naar voren. Er vond een constructieve discussie plaats met de diverse vertegenwoordigers van verschillende banken.

Resultaat: na alle aanbiedingen met elkaar te hebben vergeleken is er uiteindelijk voor gekozen afscheid te nemen van de huisbankier en ging de opdrachtgever met een andere bank in zee.

Deel dit bericht: