Veel installateurs kennen de kostprijs van hun uur niet. En dat is zonde. Door scherp je kosten in beeld te hebben durf je ook betere prijzen te vragen.

Samenvatting

  • bereken je eigen kostprijs uurloon
  • gemiddeld kostprijs uurloon ligt op €58,-
  • snelle methode om je calculatie te controleren
  • doe mee met het benchmarkonderzoek en laat je bedrijf vergelijken met collega installateurs

Zit uurtarief monteur in de lift? Met deze kop begon installatie.nl met haar poll om te achterhalen wat het kostprijs uurloon in de installatiebranche is. Meer dan 1.200 bezoekers hebben hun mening gegeven en wat blijkt? 75% geeft een te laag kostprijs uurloon op. Het begrip kostprijs uurloon is sowieso een verwarrend begrip onder installateurs. Bedoel je tarief? Bedoel je de kosten van een monteur? Met kostprijs uurloon bedoelen wij de kosten per gewerkt uur van de monteur. Dit zijn zowel de uren van de eigen als de ingeleende monteurs. De gewerkte uren van het kantoorpersoneel nemen we niet mee in onze berekening. Met kosten bedoelen we alle bedrijfskosten zoals loonkosten, huisvesting, verkoop etc. Hierin zitten wel de kosten van de ingeleende monteurs maar niet de kosten van het materiaalverbruik en uitbesteed werk.

Het begrip kostprijs uurloon is sowieso een verwarrend begrip onder installateurs. Bedoel je tarief? Bedoel je de kosten van een monteur? Met kostprijs uurloon bedoelen wij de kosten per gewerkt uur van de monteur. Dit zijn zowel de uren van de eigen als de ingeleende monteurs. De gewerkte uren van het kantoorpersoneel nemen we niet mee in onze berekening. Met kosten bedoelen we alle bedrijfskosten zoals loonkosten, huisvesting, verkoop etc. Hierin zitten wel de kosten van de ingeleende monteurs maar niet de kosten van het materiaalverbruik en uitbesteed werk.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hieronder staat de resultatenrekening van een installateur over het boekjaar 2017. Met een winst van 6% (€141k / €2.3mln) presteert het bedrijf goed. De bedrijfskosten bedragen €1,2 mln en het aantal productieve uren komt uit op 20.262. Het kostprijs uurloon van dit installatiebedrijf bedraagt €63,- per gewerkt monteurs uur. Wat betekent dit? Dit betekent dat in ieder geval €63,- per uur moet worden verdiend om break-even te draaien, dan maak je dus nog geen winst.

Dat kan toch nooit? Uit het benchmarkonderzoek Techniek Nederland blijkt dat het gemiddelde kostprijs uurloon rond €58,- ligt. Dat geldt zowel voor kleine als voor grote bedrijven. “Ik kan geen €58,- rekenen voor mijn projectmonteur!” Let wel, kostprijs uurloon betekent nog geen tarief. Als je een lager tarief hanteert zal je ergens anders marge moeten maken. Er wordt natuurlijk ook marge gemaakt op materiaal, voorrijtarieven worden gehanteerd, uren projectleiders verkocht, risico opslag, klein materiaal toeslag, slimmer werken etc. We hebben zojuist het kostprijs uurloon van een individueel bedrijf vastgesteld op €63,- , oftewel €5,- hoger dan gemiddeld. Is dat erg? Niet zolang het bedrijf in staat is een hogere prijs te vragen voor haar diensten. In volledige concurrentie met dezelfde dienst heeft dit bedrijf een kosten nadeel, dit bedrijf is namelijk €5,- per uur duurder. Nu ik dit weet, wat kan ik ermee? Laten we eens kijken naar een concreet project. Hiernaast zie je de offerte voor een project om de ventilatie aan te passen. Is deze offerte goed? Je kunt alleen maar winst maken als je marge hoger is dan je kosten, oftewel marge per uur minus kostprijs uurloon is groter dan 0. Je kunt dat eenvoudig berekenen. Je kent de aangenomen som, het materiaalverbruik, het begrote aantal uren en ook je eigen kostprijs uurloon. In dit concrete geval maakt de installateur een begroot projectresultaat van €142,56. De marge per uur van €93,64 ligt ruim boven het kostprijs uurloon van €58,-. Dit is dus een quick & dirty methode om je calculatie te controleren.

Basisonderzoek Techniek Nederland Op dit moment voeren we het bedrijfsvergelijkend basisonderzoek uit onder installateurs. Na deelname ontvang je in december 2018 een individueel rapport waarbij jouw cijfers worden vergeleken met die van collega installateurs. Bovenstaande zaken komen in dit onderzoek aan bod. Wat is je resultaat, je kostprijs uurloon, je toegevoegde waarde per uur? Hieruit volgt op feiten gebaseerde input waarmee je kritisch naar je eigen bedrijfsvoering kunt kijken en naar je budget voor 2019. Je vindt het

Deel dit bericht: