Het onderscheid tussen risico en onzekerheid is beschreven door de econoom Frank Knight in zijn boek “Risk, Uncertainty and Profit” uit 1921. In situaties met “risico“ zijn uitkomsten onbekend, maar onderhevig aan de wetten van de kansverdeling  (= meetbare onzekerheid, dus eigenlijk geen onzekerheid). In situaties met “onzekerheid“ zijn uitkomsten onbekend, maar worden beheerst door een onbekend kansmodel (= onmeetbare onzekerheid). Die “onzekerheid” geeft juist aanleiding tot economische winsten.

Leven we nu in een tijd van dusdanige onzekerheid dat die niet te kwantificeren is en aanleiding vormt ons standaard DCF-waarderingsmodel aan te passen? De communis opinio onder een geraadpleegde groep waardeerders is van niet. De standaard DCF-methode volstaat nog steeds. De huidige onzekerheid is wel aanleiding om de vrije geldstroom in de planperiode nog beter te analyseren en goed te kijken naar de afhankelijkheden. Het wordt uitdagender om de juiste keuzes te maken en deze te onderbouwen, maar de methode volstaat. Eventueel kunnen meerdere scenario’s worden doorgerekend.

Hierbij dienen we ons te realiseren dat een waarde berekening op basis van een vrije geldstroomprognose die contant wordt gemaakt naar een waarderingsmoment een “bevroren situatie” is. De economische werkelijkheid verandert per dag. Een ondernemer heeft in de toekomst steeds weer de mogelijkheid te kiezen uit alternatieve plannen in reactie op gebeurtenissen die zich voor doen en zo waarde te creëren. Heel veel hangt af van de kwaliteit en besluitvaardigheid en acties van de ondernemer. Er is dan misschien geen nieuw normaal, maar in deze tijd bewijst goed ondernemerschap zich des te meer.

Deel dit bericht: