Spiegel uw bedrijfsorganisatie aan de branchestandaard!
Technische installatiebedrijven met 25 tot 250 fte blijken zeer divers te zijn georganiseerd. Mede daarom heeft het Management Centrum in opdracht van OTIB begin 2015 de organogrammen en het functieglossarium (de functielijst) van bedrijven in de branche in kaart gebracht. De door het Management Centrum ontwikkelde standaardorganogrammen en functielijst bieden u een spiegel voor uw eigen bedrijfsorganisatie. Kijk en vergelijk!
Op basis van onderzoek onder bijna 100 technische installatiebedrijven stelde het Management Centrum vast dat grootte, strategie en cultuur van een bedrijf van grote invloed zijn op de optimale organisatie van het bedrijf. Daarnaast speelt natuurlijk ook de markt waarin een bedrijf opereert een belangrijke rol. Ondanks de verschillen heeft het Management Centrum voor de bedrijven in de technische installatiebranche zowel standaardorganogrammen als een functielijst kunnen ontwikkelen.

OPTIMALISEER UW BEDRIJFSORGANISATIE

Aan de hand van een standaardorganogram kunt u uw bedrijf vergelijken met de meest gebruikelijke organogrammen in de branche. Door uw bedrijf te spiegelen aan de branchestandaarden van vergelijkbare bedrijven bent u beter in staat om uw bedrijfsorganisatie te optimaliseren. Met een optimale organisatie kunt u de efficiëntie en effectiviteit van uw bedrijf vergroten.

EFFECTIEVE INZET VAN SCHOLINGS- EN BELONINGSBELEID

De functielijst biedt u inzicht in de nieuwe ontwikkelingen in de branche. Welke nieuwe functies zijn er? Waarin verschillen de functies van uw bedrijf met die van vergelijkbare bedrijven? Met deze inzichten kunt u uw scholings- en beloningsbeleid effectiever inzetten om uw bedrijf te versterken.
Deel dit bericht: