Op dit moment stromen de resultaten van het verdiepende bedrijfsvergelijking voor de installatiebranche (boekjaar 2016) binnen. We trekken alvast de volgende voorlopige conclusies:
1) Het beeld tot nu toe is dat het resultaat gemiddeld 50% hoger is dan in 2015.
2) In 2016 maakt nog steeds 1 op de 7 bedrijven verlies en is ebitda/sales bij 1 van de 4 bedrijven nog onder de 3%.

Een zwaluw maakt nog geen zomer. De resultaten over 2016 van de installatiebedrijven stromen bij  ons binnen. Het beeld tot nu toe is dat het resultaat gemiddeld 50% hoger is dan in 2015. Al 10  kwartalen op rij zien we uit het conjunctuuronderzoek dat de orderportefeuilles aantrekken en al 8  kwartalen zien we dat de prijzen stijgen. En nu wordt ook het technisch personeel weer schaars!

Wat zegt het gemiddelde. Een jager die een keer voor de duif en een keer achter de duif schiet ziet  de duif nog steeds vliegen hoewel hij hem gemiddeld genomen wel heeft geraakt. In 2016 maakt nog  steeds 1 op de 7 bedrijven verlies en is ebitda/sales bij 1 van de 4 bedrijven nog onder de 3%. In 2015  was 1 op de 4 bedrijven nog verlieslatend en presteerde 50% van de bedrijven nog marginaal. De  verbetering in resultaat is mooi, maar dat wil nog niet zeggen dat het al zomer is.

Sinds 2010 zijn veel installatiebedrijven door het dal gegaan. Er is vaak lang vastgehouden aan het  idee dat het ontslaan van schaarse en ervaren projectleiders, engineers, werkvoorbereiders en  calculators uiteindelijk ook snijden in eigen vlees betekent. Er zijn in 2014 en 2015 nog projecten  aangenomen tegen slechte prijzen en met hoge risico’s. Dat beheersen van die risico’s gaat nog  steeds regelmatig mis en dat leidt niet alleen tot financiële verliezen, maar ook tot stilstand in de  innovatiekracht van het installatiebedrijf. Het is dan ook nog steeds de vraag of deze uitgeputte  vogels de zomer gaan halen. Als je naar het cumulatief resultaat over de laatste 3 jaar kijkt dan is dat  voor 1 op de 4 bedrijven negatief.

De bedrijven die de afgelopen jaren relatief gezond zijn met een ebitda/sales van meer dan 3 % gaan  dan ook een mooie zomer tegemoet. We zien dat allerlei initiatieven en investeringen in partnership  met bouwteams en eindklanten steeds meer vruchten gaan afwerpen en de afhankelijkheid van de  aanbestedingsmarkt vermindert. We zien uit de voorlopige cijfers dat resultaatsverbetering niet  wordt gerealiseerd door omzetstijging, maar juist door verbetering van de toegevoegde waarde.  Zou de gezonde duif zo snel blijven vliegen dat de jager hem in de zomer niet kan schieten om er  duivenborst van te bereiden en van het karkas soep te trekken?  In het verdiepend onderzoek staat het recept voor “de vrolijk vliegende duif in de zomer”.

Deel dit bericht: