Voor wie

Voor bouw, bouwmaterialen, installatiebranche, metaalindustrie en in de retailsector

De Management Centrum bedrijfsadviseurs zijn gespecialiseerd in de bouw, bouwmaterialen, installatiebranche, metaalindustrie en in de retailsector. Hieronder meer over de branches en onze adviseurs.

Bouw

Na de financiële crisis van een aantal jaren geleden heeft de economie zich hersteld. De bouwsector is de laatste jaren “booming” en het vinden van arbeidscapaciteit vormt voor velen een aanzienlijk grotere uitdaging dan het vinden van klanten. Onze uitdaging is om u te helpen meer rendement te realiseren en te zorgen voor continuïteit.

De adviseurs van Management Centrum zijn thuis in de bouw en helpen bouwers bij het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering. Waar is uw bedrijf sterk in? Welke klanten bedien ik wel en welke niet? Hoe passen we de organisatie aan? Met het beantwoorden van deze en vele andere vragen, leggen we een sterker fundament voor uw bedrijf.

Onze specialisten in de branche:
Ernest Boer
Peter van Peer
Ger Zwartendijk

Bouwmaterialen

Voor de bouwtoelevering spelen veel verschillende trends en ontwikkelingen een rol van betekenis: Toepassing van BIM, e-commerce, duurzaamheid, circulair bouwen, private borging, assortiments- en voorraadbeheer, bouwlogistiek in een steeds drukker en voller wordende omgeving, LEAN, etc.

Hoe ontwikkelen de wensen en eisen van de klanten zich en hoe past u zich daarop aan? Wat zijn de services die u graag wil leveren en welke services niet? Wat is uw rol in bouwteams? Hoe moet de organisatie worden aangepast aan de trends in de markt?

Onze specialisten in de branche:
Ernest Boer
Ger Zwartendijk

 

Installatiebranche

De wereld is veranderlijk. De economie is grillig. Er is veel aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing en ook de vergrijzing in de samenleving vraagt om technische oplossingen. Volop uitdagingen voor de installatiebranche  dus.

De installatiebranche is zeer dynamisch. De “installed base” en daarmee ook de vraag om technisch beheer en het renoveren van installaties neemt toe.
De adviseurs van Management Centrum zijn thuis in de installatiebranche en helpen installateurs bij het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering. Waar is uw bedrijf sterk in? Welke klanten bedien ik wel en welke niet? Hoe passen we de organisatie aan? Met het beantwoorden van deze en vele andere vragen, leggen we een sterker fundament voor uw bedrijf.

Onze specialisten in de branche:
Ernest Boer
Peter van Peer
Ger Zwartendijk

Technologische Industrie

De technologische industrie is één van de hoofdaandachtsgebieden binnen Management Centrum.

Wij volgen de ontwikkelingen in de sector op de voet door onze intensieve contacten met ondernemers en brancheorganisaties. We adviseren ondernemers en management teams en doen economisch onderzoek. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief kijken we naar marktontwikkelingen en innovaties en hun effect op de winstgevendheid van uw bedrijf. Onze kennis en ervaring in de technologische sector geven toegevoegde waarde aan onze adviezen.

Onze specialisten in de branche:
Joost Kunst
Peter van Peer

Retailsector (non-food)

Al sinds de oprichting van Management Centrum in 1974 is de retailsector (non-food) een van onze kernbranches in advisering. We zijn onlosmakelijk verbonden met deze sector. De adviseurs van MC zijn thuis in de retail en zeer goed op de hoogte van de processen en trends in de branche. Ze onderscheiden zich door een onafhankelijke, praktische en pragmatische aanpak. Die aanpak is gericht op het creëren van optimale basisvoorwaarden voor succesvol ondernemerschap.

Een belangrijk aspect bij ons advies is dat er altijd een dialoog plaatsvindt tussen u en ons, klant en adviseur. We kiezen samen voor de beste oplossingen. Feitelijk is dat dus maatwerk. En dat pas goed bij de sector: retail is detail.

Onze specialist in de branche:
Marc Seesing

Onze Partners

Management Centrum

Onafhankelijk en gedreven.

Management Centrum Nederland B.V.
Zijpendaalseweg 41
6814 CC Arnhem

Contact