Bedrijfsoverdracht en financiering

  • Welke voorbereidende stappen moet ik nemen?
  • Transactiebegeleiding
  • Wat is het bedrijf waard?
  • Zoeken van de juiste partij
  • Financieringsadvies

Voorbereidende stappen

Succesvolle overdracht begint al ruim voor de datum dat u het contract tekent. In de jaren voorafgaand aan de overdracht (3 tot 6 jaar) heeft u de tijd om de juridische en fiscale structuur van uw bedrijf voor te bereiden.

Transactiebegeleiding

Wij begeleiden het project van overdracht van uw bedrijf. Met onze kennis en ervaring zorgen wij ervoor dat u in het verkooptraject geen zaken over het hoofd ziet en dat u van te voren de consequenties van iedere keuze kunt overzien. Wij zorgen ervoor dat u steeds over de juiste gegevens beschikt zodat het proces soepel verloopt. Wij werken daarbij nauw samen met uw accountant, fiscalist of andere partijen waar u vertrouwen in stelt.

Ondernemingswaardering

Bij het aan- of verkopen van een onderneming is de waardebepaling essentieel. Zonder weet te hebben van de waarde van uw onderneming is verantwoord onderhandelen over de prijs eigenlijk niet mogelijk. Wij helpen u bij het bepalen van de waarde van uw bedrijf. Management Centrum is aangesloten bij het NIRV: de beroepsorganisatie voor de specialisten op het gebied van waardebepaling.

Zoeken van de juiste partij

De markt van vraag en aanbod is niet transparant. Heeft iemand in de familie, van uw personeel of uit uw zakelijke kennissenkring interesse? Bijvoorbeeld een leverancier, grote afnemer of andere ondernemer? Als er geen geïnteresseerden in uw omgeving zijn, kunt u de ‘markt’ opgaan. Wij nemen samen met u het initiatief in de zoektocht naar een koper.

Financieringsadvies

Afhankelijk van de aanwezige activa is de bank bereid, onder zekerheidstelling, een bepaald bedrag aan financiering te verstrekken. Als de koopsom hoger is dan deze waarde van de activa spreekt men van “goodwill”. Een bank zal doorgaans geen of slechts een gedeelte van de zogenaamde goodwill willen financieren. In de praktijk kan dit bijvoorbeeld betekenen dat de verkopende ondernemer een (achtergestelde) lening verstrekt aan de kopende ondernemer voor de financiering van de goodwill.
Wij kunnen een inschatting geven in hoeverre de benodigde financiering haalbaar is. Het kan zijn dat banken de onderneming niet helemaal financieren. Op dat moment moet naar andere bronnen gezocht worden. Wij beschikken over de kennis en de ervaring om u te begeleiden bij het aantrekken van kapitaal via andere kanalen, zoals participatiemaatschappijen.

“Succes wordt bepaald door het tempo waarin je verandert”

Onze Partners

Management Centrum

Onafhankelijk en gedreven.

Management Centrum Nederland B.V.
Zijpendaalseweg 41
6814 CC Arnhem

Contact