Onderzoek

 • Bedrijfsvergelijkend onderzoek (benchmarking)

Management Centrum doet bedrijfsvergelijkend onderzoek in verschillende branches. Voor de installatiebedrijven, aangesloten bij Techniek Nederland, wordt jaarlijks zowel een basisonderzoek als een verdiepend onderzoek uitgevoerd:

Wat houdt het basisonderzoek in?

Het basisonderzoek geeft een beeld van hoe goed u bedrijf het doet in vergelijking met het gemiddelde in de branche. Deze vergelijking kunt u maken met behulp van het individuele rapport dat u krijgt toegestuurd. Zo kunt u precies zien hoe uw bedrijf ervoor staat en waar uw opbrengsten en kostenposten verschillen met het gemiddelde.

Hoe doet u mee?

U kunt gratis mee doen door uw gegevens aan ons te verstrekken via onderstaande mogelijkheden. Het definitieve rapport ontvangt u eind dit jaar.

 1. U kunt de enquête online invullen.
 2. Vul dit Excel-formulier in.
 3. Via onderstaande mogelijkheden kunt u deze retourneren:
  Per mail: info@managementcentrum.nl,
  Per post: MC Nederland B.V. Zijpendaalseweg 41, 6814 CC Arnhem

Bekijk het verhaal van Maarten Kruitwagen, directeur van Stein Installaties, waarom hij deelneemt aan het onderzoek.

Basisonderzoek inzien

Doet u al mee en hebben we uw gegevens ontvangen? Dan kunt u het de analyse van uw bedrijf opvragen via https://benchmark.managementcentrum.nl/.

“Succes wordt bepaald door het tempo waarin je verandert”

Conjunctuuronderzoek

Techniek Nederland heeft door Management Centrum een conjunctuurenquête specifiek voor de installatiebranche laten ontwikkelen over de behoefte aan werk en montagecapaciteit.

 • Hiermee wordt aangesloten op nationaal overkoepelend onderzoek, de Conjunctuurenquête Nederland, COEN (een samenwerking van CBS, EIB, MKB Nederland, VNO-NCW en KvK Nederland).

Deze enquête is uitgezet onder ruim 600 leden van Techniek Nederland.

Wat is het resultaat van de conjunctuurmeting en wat hebt u eraan?

 • De uitslag van de enquête geeft per marktgebied een goed beeld van:
 • De ontwikkeling van het prijsniveau en de omzet
 • Het scoringspercentage van de offertes
 • De omvang van de orderportefeuille
 • De behoefte aan inleencapaciteit
 • Wat uw collega’s in de branche verwachten van de ontwikkelingen in het komende kwartaal.

Wat houdt het verdiepend onderzoek in?

Als ondernemer is het goed om te weten hoe uw bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Natuurlijk heeft u wel een gevoel over hoe het gaat met uw bedrijf, maar het is altijd prettig te weten of uw gevoel ook klopt met de werkelijkheid. Vergelijken van bedrijfsprestaties is een handig middel om te kijken of uw gevoel klopt. Bij het bedrijfsvergelijkend onderzoek komen verschillende bedrijfscijfers aan bod die in totaal een beeld geven over de ‘financiële fitheid’ van uw bedrijf.

Het verdiepende onderzoek vraagt gedetailleerdere informatie en biedt u daarom meer aanknopingspunten om uw bedrijfsprestaties te vergelijken en te verbeteren. Naast de eerder genoemde bedrijfscijfers zit het verschil er met name in dat er naar meer kostensoorten wordt gekeken en dat er naast de gedetailleerde exploitatiecijfers ook op balansniveau wordt vergeleken.

Hoe doet u mee?
U kunt zich voor het onderzoek aanmelden via info@managementcentrum.nl. U ontvangt een vragenformulier in Excel inclusief een toelichting op dit vragenformulier.

Salarismonitor

Management Centrum voert voor verschillende branches salarisonderzoeken uit. Voorbeelden hiervan zijn de installatiebranche en de bouwmaterialenhandel. Om verschillende redenen laten branches een salarismonitor uitvoeren. In de meeste gevallen omvatten de loonkosten meer dan de helft van de totale bedrijfskosten. Reden te meer voor ondernemers om scherp op deze kostenpost te sturen. Als ondernemers over de juiste kennis van marktconforme beloningen beschikken, neemt het risico op een onverantwoorde loonspiraal in de huidige tijd van krapte op de arbeidsmarkt af. Daarnaast worden de resultaten van de salarisonderzoeken vaak gebruikt in (de aanloop naar) CAO onderhandelingen.

De salarisonderzoeken van Management Centrum geven inzicht in:

 • de verdeling van de medewerkers over afdelingen in het bedrijf;
 • de hoogte van de salarissen per functie en de invloed van leeftijd hierop;
 • secundaire arbeidsvoorwaarden en prestatie gebonden beloningen.

Onderzoek op maat

Met enige regelmaat krijgen de adviseurs van Management Centrum opdracht om onderzoek te doen naar een specifiek onderwerp. Voorbeelden hiervan zijn:

 • vestigingsplaatsonderzoek
 • arbeidsproductiviteit in de bouwsector
 • de invloed van arbeidsimmigratie voor de installatiebranche
 • haalbaarheidsstudies
 • functieclassificatie

Onze Partners

Management Centrum

Onafhankelijk en gedreven.

Management Centrum Nederland B.V.
Zijpendaalseweg 41
6814 CC Arnhem

Contact