Opleiding en training

  • Opleiding & training

Bedrijfskundige opleidingen en trainingen

Naast hun adviserende rol zijn enkele adviseurs ook betrokken bij bedrijfskundige opleidingen en trainingen. Ger Zwartendijk is verbonden aan Nijenrode Business Universiteit en Ernest Boer levert een bijdrage aan managementopleidingen van brancheorganisaties. Het gaat bij deze activiteiten zowel om het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s als om de rol van docent of trainer.
Voorbeelden van deze programma’s zijn:

  • Bedrijfskunde in 1 dag
  • workshopseries Professioneel Ondernemen

Ernest Boer en Ger Zwartendijk

Managementvaardigheden en gesprekstechnieken

De effectiviteit van het management kan sterk vergroot worden door goede gesprekstechnieken. Hoe voer ik op effectieve wijze een correctiegesprek? Hoe laat ik de medewerker zelf over zijn of haar eigen functioneren nadenken en aan oplossingen werken? Hoe maak ik met de medewerker goede afspraken en doelstellingen? Hoe anticipeer ik op de opstelling van de medewerker in het gesprek? Antwoorden op deze vragen krijgt u in de training, waarbij ook geoefend wordt op het toepassen van de vaardigheden.
Ernest Boer

Commerciële training

Van marktverkenning tot het voeren van verkoopgesprekken en van relatiebeheer tot de vertaalslag van afspraken met de klant naar de eigen organisatie. Na de commerciële training is de effectiviteit van uw verkoopinspanningen substantieel hoger.
Ernest Boer

Workshop exportstrategie

In een workshop van een halve dag worden de belangrijkste overwegingen voor (het starten met) export besproken.
Joost Kunst

“Succes wordt bepaald door het tempo waarin je verandert”

Onze Partners

Management Centrum

Onafhankelijk en gedreven.

Management Centrum Nederland B.V.
Zijpendaalseweg 41
6814 CC Arnhem

Contact