Reorganisatie

  • Uw bedrijf in zwaar weer?
  • ‘Groeipijnen’
  • De zaken lopen niet zoals ik wil
  • Bankier of andere stakeholder dringt aan op reorganisatie

Doorlichting

Op aandringen van de bank of een andere stakeholder, of omdat de ondernemer zelf wil weten wat de overlevingskansen zijn, voeren we een quick scan uit. Aan de hand van ons doorlichtingsmodel wordt beoordeeld of de leiding, de markt, de organisatie en de financiële positie sterk genoeg zijn voor een reddingsplan.

Verbeterplan / reorganisatieplan / herstelplan

Nadat de overlevingskansen van het bedrijf positief beoordeeld zijn, moet een herstelplan worden opgesteld. Dit is een document waarin de weg naar herstel voor de onderneming zelf en voor de bank en andere crediteuren wordt beschreven. Op de volgende vragen wordt antwoord gevonden:

  • Welke activiteiten blijft de onderneming voor welke klanten ontplooien en welke niet?
  • Welke organisatie en welke personele bezetting is daarbij nodig?
  • Welke bezittingen in het bedrijf kunnen te gelde worden gemaakt en welke financiering is vervolgens nodig?
  • Hoe ziet de liquiditeitspositie er in de nabije toekomst volgens de liquiditeitsplanning uit?

Reorganisatie

We helpen de ondernemer bij de uitvoering van het reorganisatieplan. Samen kijken we hoe de keuzes uit het herstelplan in de praktijk geëffectueerd moeten worden. Ook bij het maken van afspraken met de bank, belastingdienst en crediteuren geven we ondersteuning. Met de ondernemer bewaken we de voortgang van het herstel.

Organisatie- en procesverbetering

Er zijn spanningen in de organisatie, de processen verlopen niet goed. Dit gaat ten kosten van het rendement, de prestatie naar de klant staat onder druk en het staat groei van de onderneming in de weg. De adviseurs van Management Centrum gaan op zoek naar de knelpunten en adviseren over adequate verbeteringen.

“Succes wordt bepaald door het tempo waarin je verandert”

Onze Partners

Management Centrum

Onafhankelijk en gedreven.

Management Centrum Nederland B.V.
Zijpendaalseweg 41
6814 CC Arnhem

Contact