Strategie en bedrijfsbeleid

  • Hoe staat mijn bedrijf ervoor?
  • Strategie
  • Van plan naar uitvoering

Bedrijfsdoorlichting

Onze adviseurs hebben kennis van uw branche en de markt. Dit leidt tot heldere conclusies en aan te pakken verbeterpunten.
Aan de hand van ons eigen model voor uitvoering van een quick scan krijgt u een helder beeld ten aanzien van visie, leiding, commercie, organisatie, mensen en financiën. Graag blijven we betrokken bij de uitvoering van het plan, want we rapporteren om te verbeteren!

Strategie

Met enige regelmaat werken wij met onze klanten een strategisch plan uit. Ook hierbij is toepasbaarheid in de praktijk een belangrijk uitgangspunt. Geen abstracte vergezichten, maar duidelijke keuzes en concrete doelen!

Ondernemingsplan

We vertalen de ambities en het enthousiasme van de ondernemer naar een plan. Het plan is gebaseerd op realistische doelstellingen en wordt voorzien van budgetten en een financiële planning.

Van plan naar uitvoering

Aan de hand van onze eigen strategiekaart maken we de verbinding tussen de ontwikkelde strategie en de realisatie hiervan in de praktijk. De strategische doelstellingen voor de gehele onderneming worden vertaald naar operationele doelen en bijbehorende planning voor de verschillende business units.

“Succes wordt bepaald door het tempo waarin je verandert”

Onze Partners

Management Centrum

Onafhankelijk en gedreven.

Management Centrum Nederland B.V.
Zijpendaalseweg 41
6814 CC Arnhem

Contact