Sturen op cijfers

 • Meer rendement door financieel inzicht
 • Management informatie
 • ‘Sparring partner’ voor de ondernemer

Management informatie

Kent u uw productiviteitscijfers? Weet u wat de kostprijs is van een uur? Wilt u weten wat u kunt verwachten ten aanzien van uw liquiditeitspositie of vraagt u zich af of een grote investering verantwoord is? Heeft u inzicht in de faalkosten in uw bedrijf? Weet u altijd hoe de zaken lopen ten opzichte van budget? Het antwoord op deze vragen vindt u in een goed dashboard. Het nemen van beslissingen in uw onderneming wordt hierdoor vereenvoudigd. Goede management informatie vormt de basis om mogelijkheden te vinden voor rendementsverbetering!

Budget en bewaking

Workshop sturen op cijfers

In een aantal sessies met de ondernemer en (financieel) management bespreken we de belangrijkste draaiknoppen om te komen tot rendementsverbetering. Hierbij gaan we in op kostprijzen, budgetten, management informatie, projectbewaking en cash management.

Projectbewaking

Onderzoeken omtrent faalkosten in de bouw leveren verschillende resultaten op, maar gemiddeld wordt uitgegaan van circa 15% van de omzet. Door een goede organisatie van projecten en projectbewaking kunnen deze faalkosten worden teruggedrongen. Werken met uitvoeringsbegrotingen en projectplannen zijn belangrijke bouwstenen met het oog op faalkostenreductie.

Periodiek advies en toezicht: voortgangsbesprekingen bedrijfsvoering

  • Sparring partner (klankbord)

   Ondernemer en adviseur bespreken aan de hand van de bedrijfscijfers de voortgang in het bedrijf. De adviseur heeft de rol van klankbord / sparring partner met betrekking tot de beslissingen die de ondernemer voortdurend moet nemen.

  • Toezicht en advies: Raad van Advies, Raad van Commissarissen

   De adviseurs van Management Centrum hebben ervaring in deze rollen binnen een onderneming.

“Succes wordt bepaald door het tempo waarin je verandert”

Onze Partners

Management Centrum

Onafhankelijk en gedreven.

Management Centrum Nederland B.V.
Zijpendaalseweg 41
6814 CC Arnhem

Contact