Samenvatting

Aan de hand van 5 kengetallen krijg je een snel overzicht hoe je presteert ten opzichte van de installatiebranche en aan welke knoppen je kan draaien om het resultaat te verbeteren.

Meten is weten

‘Vertel me wat je waardeert en dan geloof ik je misschien. Maar laat me je agenda zien en je bankafschrift, en ik zal je laten zien waar je echt waarde aan hecht’. Deze quote van managementgoeroe Peter Drucker kwam ik onlangs tegen. Het bruggetje naar het jaarlijkse benchmarkonderzoek is snel gemaakt. Door je exploitatiecijfers te vergelijken met branchegenoten krijg je inzicht hoe je presteert.

Hoe presteer je ten opzichte van de branche?

Ondanks dat ieder bedrijf zijn unieke plekje in de installatiemarkt heeft gecreëerd, lijken bedrijven veel op elkaar. Bijvoorbeeld de loonkosten van een medewerker, 80% van de bedrijfskosten, wordt voor een groot deel gedicteerd door de CAO. De verhouding tussen binnen en buitenpersoneel schommelt de laatste jaren rond 1 op 2,3.

Maken we voldoende winst?

Hoe beoordeel je je eigen prestaties? Het makkelijke antwoord op deze vraag is natuurlijk dat je naar de winst kijkt. Winst is een uitkomst van wat je het afgelopen jaar hebt uitgevoerd. Je kan het zien als een medaille die je ontvangt voor al je acties. Wij kiezen voor het kengetal winst per FTE + (dus eigen personeel inclusief ingeleend personeel). Dat rekent makkelijk en is een eenvoudig kengetal. Het echte antwoord is natuurlijk afhankelijk van wat jij wilt bereiken met je bedrijf naast winst.

Zijn we productief genoeg?

Hoeveel je verdient is van een aantal factoren afhankelijk. Ben je in staat om je personeel effectief in te zetten? We gebruiken daar het kengetal omzet per fte+ voor. Daarnaast zegt de verhouding binnen- en buitenpersoneel iets over productiviteit. Hoe efficiënt zet je je personeel in? Als laatste beoordelen we de commerciële productiviteit aan de hand van het kengetal toegevoegde waarde per montage uur (TW-MU). Oftewel, hoeveel waarde weet je te creëren met een montage uur.

Maken we niet teveel kosten

Waarom meer kosten maken dan nodig om deze omzet te realiseren? Door alle bedrijfskosten te delen door de uren van de eigen en ingeleende monteurs krijg je het kengetal kostprijs per montage uur (KP-MU). De snelle rekenaar heeft natuurlijk al gezien dat het verschil tussen TM-MU en KP-MU het resultaat per montage uur betreft.

In vogelvlucht

Onderstaande tabel laat de vijf kengetallen zien. Door je eigen cijfers hier tegenover te stellen zie je in één oogopslag hoe je presteert ten opzichte van je branchegenoten. De getoonde bedragen zijn gemiddelden van 2021. Door deel te nemen aan het jaarlijkse basisonderzoek krijg je een vergelijk met soortgelijke bedrijven. Een E-installateur met 15 werknemers heeft nu eenmaal andere kengetallen dan een w-installateur met 200 werknemers.

Tips van de adviseurs:

  • Vergelijk je eigen kengetallen en vraag je het volgende af:
    • Ben ik tevreden met hoe we als bedrijf presteren ten opzichte van het gemiddelde?
    • Wat koesteren we en nemen we mee richting de toekomst?
    • Wat willen we kwijt?
    • Wat willen we samen creëren?

Neem deel aan het onderzoek en ontvang een individueel rapport

Je kan nog deelnemen aan het benchmarkonderzoek. Je ontvangt een gepersonaliseerd rapport waarbij jouw cijfers worden vergeleken met soortgelijke bedrijven (zelfde grootte en zelfde activiteit). Klik hier voor meer informatie.

Deze blog verschijnt in een reeks van 3

Deel 1: Hoe presteerden installatiebedrijven in de laatste 10 jaar?

Deel 2: Hoe beoordeel je je bedrijf aan de hand van benchmarkcijfers? Rond 6 december

Deel 3: Hoe maak je plannen voor 2023? Rond 13 december

Deel dit bericht: